Waar wil je heen?

Categorieën

Algemene voorwaarden

INTRODUCTIE

www.muchosol.nl/escapes is gecreëerd met als doel om mensen die geïnteresseerd zijn in de vakantieverhuur sector informatie te verschaffen over verschillende bestemmingen. De gepubliceerde informatie op deze blog gebaseerd op de bovengenoemde doeleinden mag niet worden beschouwd als volledig of volledig van toepassing op de behoeften van de gebruiker.

www.muchosol.nl/escapes is gratis voor gebruikers.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze blog op het internet. Uw gebruik van de website is toegerekend aan uw conditie als gebruiker van de blog www.muchosol.nl/escapes en uitdrukkelijk bepaalt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de gebruiker in elk en alle van de voorwaarden.

Verder is er verklaart dat de algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk kan worden gewijzigd door Muchosol. Deze veranderingen en implementatie daarvan gelden vanaf het moment dat deze gepubliceerd of ingevoerd zijn in de website of wanneer deze zijn aangekondigd aan de gebruiker op welke wijze dan ook. Om deze redenen wordt er geadviseerd om regelmatig de website te bezoeken.

TOEGANGSVOORWAARDEN EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker van deze blog stelt zich verplicht om gebruik te maken van deze site uitsluitend voor legale activiteiten en zich te gedragen in overeenstemming met de doelstellingen, bepalingen en voorwaarden die hierin uiteen zijn gezet. Zodoende behoudt Muchosol zich het recht om opmerkingen met ongeoorloofde, illegale of concurrentiebeperkende opzet, of alles wat beledigingen kunnen veroorzaken, te verwijderen om de rechten en belangen van anderen opgericht in deze Algemene Voorwaarden, te goeder trouw en in overeenstemming met de publieke bestelling te beschermen.

Als een gebruiker of een derde partij van mening is dat elke opmerking of links die geplaatst zijn op de blog illegaal zijn of zij voldoen aan een van de bovengenoemde eigenschappen, moeten deze zo snel mogelijk geïnformeerd worden aan Muchosol naar het adres gegeven aan het begin van deze algemene voorwaarden zodat het bericht verwijderd kan worden.

De gebruiker gaat ermee akkoord om de inhoud op een wettelijke manier te gebruiken in het algemeen en in het bijzonder, de gebruiker verbindt zich ertoe af te zien van (a) het gebruiken van inhoud met het doel in strijd met de wet, normen en waarden aanvaard in de openbare orde; (b) reproductie, kopiëren, verspreiden transformeren of wijzigen van de inhoud; (c) het gebruiken van de inhoud voor economische doeleinden, directe verkoop of andere commerciële doeleinden, ongewenste berichten gericht aan een aantal mensen, ongeacht hun doel, en af te zien van de verkoop of anderszins dergelijke informatie openbaar te maken; (d) het publiceren van inhoud wat bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of anderszins in strijd met de wet is.

DISCLAIMER

www.muchosol.nl/escapes zal niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die gepubliceerd is op de blog door gebruikers of reguliere bijdragers noch voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van de informatie vertrekt door de service, en het garandeert de juistheid en / of juistheid van de gehele of een deel van de informatie op de site niet, of het bijwerken, of dat dergelijke informatie die is veranderd of aangepast, geheel of gedeeltelijk, na te zijn opgenomen op de website. Muchosol is niet verantwoordelijk voor de informatie en de inhoud die de links opgenomen in de blog van gebruikers / partners of het bestaan van malware kan plaatsen.

Muchosol is niet aansprakelijk voor welke schade die door de aanwezigheid van virussen of de aanwezigheid van andere elementen in de inhoud die veranderingen kunnen veroorzaken in het computersysteem, programma’s, elektronische documenten of bestanden van gebruikers.

GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de wet 15/1999 van December 13, de bescherming van persoonlijke gegevens, artikel 5 van de wet stelt dat de gegevens verkregen door de blog zullen worden opgeslagen in geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde bestanden, in bezit van Muchosol, waar zij de behandeling krijgen zoals beschreven in de wet bescherming van persoonlijke gegevens.

Gebruikers reageren in elk geval op de juistheid van de verstrekte gegevens, de entiteit het recht om elke gebruiker die verkeerde gegevens verstrekt uit te sluiten zonder afbreuk aan andere acties zoals bepaald door de wet.

Dit privacybeleid kan nauwgezet worden gewijzigd wanneer mogelijke wetswijzigingen zich voordoen in de richtlijnen van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Intellectueel eigendom is de inhoud zoals reacties, berichten, grafieken, tekeningen, ontwerpen, logo’s, namen, merken, geluidsbestanden en/of afbeeldingen, foto’s, opnames, software en in het algemeen elke vorm van materiaal dat toegankelijk is via de blog. Deze inhoud is beschermd bij de huidige wetgeving van intellectueel eigendom. Het is uitdrukkelijk verboden om de inhoud op deze pagina te kopiëren, bewerken, reproduceren, downloaden, overbrengen, distribueren of transformeren zonder de voorafgaande toestemming van de desbetreffende rechten van de eigenaar of wettelijke toestemming.

De toegang tot de blog veronderstelt de overname door gebruikers of de eigendomsrechten van de inhoud daarin opgenomen. Zij moeten verwijzen naar Creative Commons Licentie in het kader van ‘gelijke verdeling en ¨de naam van de auteur van het werk”.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE WERKING VAN DE BLOG

Muchosol mag, waar passend, correcties, verbeteringen of aanpassingen maken aan de informatie opgenomen in de blog zonder voorafgaande aankondiging, wat geen claim of schadevergoeding recht zou geven, of het impliceren van elke verantwoordelijkheid. Muchosol is niet verantwoordelijk voor schade of van welke aard ook die kunnen voortkomen uit de beschikbaarheid en technische continuïteit van de werkzaamheden van de pagina.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De voorwaarden van deze juridische verklaring worden geregeld door de Spaanse wetten. Elk geschil met betrekking tot de Muchosol Escapes blog zal worden berecht bij de Spaanse jurisdictie, de partijen onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken van de stad Valencia en hun superieuren, met uitdrukkelijke afstand van haar rechten indien aanwezig, en verschillend van de index.

Algemene voorwaarden – Muchosol Niewsbrief


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving van de Muchosol nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te ontvangen moet de abonnee deze algemene voorwaarden accepteren zodat de registratie bevestigd wordt.

In overeenstemming met de wetsbepalingen van de wet 15/1999 van December 13, bescherming van persoonlijke gegevens en haar geïmplementeerde regelgeving, Muchosol informeert de abonnee dat de ontvangen gegevens door middel van de nieuwsbrief wordt opgeslagen in een persoonsgegevens bestand in het bezit van Internet Tourisme Solutions, SL met C.I.F. B97090138, waarvan het adres is: Calle de la Safor 5, verdieping 1, 46015, Valencia, Spanje. Muchosol garandeert de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de naleving van betreffende voorschriften.

Bij het invullen van het formulier en door deze voorwaarden te accepteren, machtigt de abonnee Muchosol om hun persoonsgegevens te behandelen met het doel het versturen van de nieuwsbrief met informatie met betrekking tot de laatste blog artikelen, het beste van Muchosol en het laatste nieuws met betrekking tot de vakantieverhuur-industrie. De nieuwsbrief wordt periodiek gemaakt en verstuurd naar het mailadres dat de abonnee heeft opgegeven voor hetzelfde doel.

Alle velden weergegeven met een sterretje (*) op het formulier moet worden ingevuld, het weglaten van één van hen kan het onmogelijk maken om uw aanvraag voor de inschrijving op de nieuwsbrief te vervullen.

De abonnee garandeert dat de verstrekte gegevens op het formulier correct, compleet, naar waarheid en naar behoren bijgewerkt zijn. De abonnee zal Muchosol op de hoogte stellen van elke verandering met betrekking tot de persoonsgegevens zodat de verkregen informatie altijd actueel en foutvrij is. Alle schade die Muchosol kan ondergaan als gevolg van schending van deze verplichting is de verantwoordelijkheid van de abonnee.

Muchosol zal de persoonsgegevens van de abonnee niet openbaren aan derde partijen zonder de voorafgaande toestemming van de abonnee en de vastgestelde doeleinden ten alle tijden.

De abonnee is geïnformeerd dat met het formulier Muchosol informatie toe mag sturen met betrekking tot commerciële communicatie.

De abonnee kan zich afmelden voor de nieuwsbrief op elk gewenst moment door het volgende mailadres te gebruiken: info@muchosol.com 

De abonnee kan ook altijd op elk gewenst moment haar recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen door het versturen van een schriftelijke verklaring aan info@muchosol.com en een kopie van een identiteitsbewijs verstrekken.

Intellectueel en industriële eigendom in de nieuwsbrief, waaronder het verstrekken van de inhoud, de grafische vormgeving van de nieuwsbrief, evenals de verschillende elementen van de nieuwsbrief (tekst, afbeeldingen, foto’s, video’s, geluidsopnamen, etc.), komen allemaal overeen met Muchosol.

Voor dit doel, door deze Algemene Voorwaarden is de reproductie, verwerking, distributie, openbare communicatie, beschikbaarheid, extractie en/of hergebruik van de nieuwsbrief, de inhoud en / of onderscheidende tekens van Muchosol door de abonnee uitdrukkelijk verboden, behalve in de gevallen waar het wettelijk is toegestaan of voorafgaande toestemming is gegeven door Muchosol.

Deze website maakt gebruik van "cookies" om een betere ervaring te bieden. Door te bladeren accepteert u het gebruik ervan. 'cookies'.